Sơ lược về Hợp đồng điện tử

hợp đồng chữ ký số hóa đơn điện tử azinvoive
[E-Contract] – Thời đại công nghệ, để thuận tiện trong việc giao dịch, chắc hẳn chúng ta sẽ quan tâm đến việc ký kết hợp đồng bằng hình thức điện tử.

Về mặt pháp lý, Nghị định 130/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số đã cung cấp đầy đủ hành lang pháp lý cho Hóa đơn điện tử.

Xét về điều kiện thực tế hiện nay, để triển khai Hợp đồng điện tử, các bên cần có:

 1. Bên lập hợp đồng (Bên A): Cần trang bị 1 phần mềm lập hợp đồng điện tử và 1 Chứng thư số (nếu là Doanh nghiệp thì cần Chứng thư số dành cho Doanh nghiệp, nếu chủ thể là cá nhân thì cần có Chứng thư số cá nhân).
 2. Các bên có trong hợp đồng (Bên A, Bên B (nếu có), …): Chứng thư số hoặc chữ ký xác thực …

Phần mềm e-hopdong – do Công ty TNHH Hợp đồng Điện tử Việt Nam cung cấp cho khách hàng (người soạn hợp đồng) tài khoản đăng nhập để:

 • Khởi tạo mẫu hợp đồng.
 • Lưu trữ các mẫu hợp đồng.
 • Phân cấp duyệt/trình hợp đồng.
 • Ký đện tử lên hợp đồng.
 • Gửi hợp đồng cho đối tác thông qua email.
 • Tự động nhận hợp đồng đã update khi đối tác đã ký số lên hợp đồng.
 • Tải hợp đồng về.
 • Lưu trữ hợp đồng đã ký (nếu cần).

Đối với các bên trong hợp đồng:

 • Nhận hợp đồng thông qua email
 • Đăng nhập vào hệ thống để ký số lên hợp đồng.
 • Tải hợp đồng về.
 • Lưu trữ hợp đồng đã ký (nếu cần).

Đặc điểm Hợp đồng đã được chữ ký số:

 • Tính toàn vẹn của giao dịch (Integrity)
 • Tính xác thực của người giao dịch (Authenticity)
 • Tính chống chối bỏ của giao dịch (Non-repudiation)
 • Tính bảo mật của giao dịch (Confidentiality)

Công nghệ của chữ ký số dựa trên hạ tầng mã hóa công khai (PKI), sử dụng thuật toán mã hóa công khai RSA. Luật pháp Việt Nam đã có những văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho người sử dụng Chứng thư số được bảo vệ một cách đầy đủ nhất. Với những điều kiện như vậy, chữ ký số khi tạo ra là duy nhất, không thể giả mạo được.

Văn bản được ký số lên sẽ bị khóa, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, nếu dữ liệu bị cố tình sửa chữa, Chứng thư số sẽ thể hiện cảnh báo văn bản bị sửa chữa, văn bản không còn giá trị.

Các văn bản ký số xong sẽ có giá trị pháp luật trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra, có thể có giá trị trên lãnh thổ nước ngoài, với điều kiện nước đó và Việt Nam đã ký văn bản công nhận giá trị của Chứng thư số.

Đối với các văn bản đã ký số, người ký số và người tiếp nhận văn bản ký số phải có trách nhiệm đối với nội dung đã thể hiện trong văn bản (Chống chối bỏ nguồn gốc; Chống chối bỏ chuyển phát; Chống chối bỏ vận chuyển; Chống chối bỏ việc đệ trình).

Tp HCM, tháng 8/2018
Thanh Dat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *